esmeeinchile.reismee.nl

Roadtripping!

Hoi allemaal! -- ENGLISH BELOW--

Het is weer tijd voor een nieuwe blog! (gracias voor de reminder Hugo)

Zoals ik al zei in mijn vorige blog hebben we met het hele team van VE Global meegedaan aan de Colour Run! Het is een soort hardloopwedstrijd, waar je elkaar bekogeld met kleuren poeder (echt serieus hardlopen is het niet haha!) Het is vooral één groot feest en vooral de explosie aan het einde met alle kleurenpoeder is gaaf om te zien!

De laatste weken heb ik vooral veel gewerkt en raak ik ook steeds meer gewend aan het 9:00 tot 17:00 werken. Soms word ik zelfs voor de wekker wakker haha! Het is wel jammer dat ik weinig vrije tijd heb. Vaak als ik na werk thuis kom, heb ik niet zoveel zin meer om weg te gaan. Maar als ik niet te moe ben, ga ik na werk naar een nieuwe plek in de stad of een dagje weg!

Vorige week ben ik naar Cajón del Maipo geweest en dat was geweldig! (bakán) en super mooi! Een Chileense vriend (Felipe) van mij had aangeboden om met zijn auto daar naar toe te rijden, super aardig! Om 9 uur stonden we te wachten bij het tankstation en pikte hij ons op :) Toen was het zo'n 2,5/3 uur rijden, maar nadat we de stad hadden verlaten, werd het landschap steeds mooier en rustiger. We reden door kleine dorpjes met restaurantjes langs de weg en hotelletjes. Ook zagen we enkele backpackers (lifters) en veel fietsers, echt een vakantie gevoel! Het landschap was prachtig, echt oprecht één van de mooiste plekken waar ik geweest ben! De besneeuwde toppen waren heel mooi en we hadden gelukkig prachtig weer! Onderweg kwamen we nog langs een "verlaten dorpje" en daarna veranderde de weg in een onverharde weg. Gelukkig reden we in een jeep! Na zo'n 3 uur kwamen we aan bij het meer (el Yeso) en we hadden een prachtig uitzicht! We besloten een stukje weg te rijden van alle toeristen en een stukje verderop hebben we gepicknickt aan het meer.

Daarna reden we verder richting de warm water bronnen, maar die waren uiteindelijk te ver (je zou dan nog 1,5 uur moeten lopen) en we besloten op een plek met uitzicht over de bergen en sneeuw te blijven (en daar een stukje te wandelen). Op de terug weg heb ik ook nog even in de jeep gereden haha! (op een open zandvlakte). Voor we het het wisten was het 18 uur en moesten we alweer terug naar huis! Ik zal heel veel foto's toevoegen van dit dagje :D

Gisteren zijn we weer met Felipe op pad geweest! Samen met Laura en Giana, zijn we naar Viña Veramonte geweest, een wijngaard redelijk vlakbij Santiago. Het was heerlijk weer en het zag er prachtig uit in de zon. Eerst gingen we mee met de Engelse tour (zodat we alles zouden begrijpen), maar ondervonden dat er niet zoveel info was als in de Spaanse tour, dus zijn we snel geswitcht haha! We kregen veel uitleg over hoe de wijn wordt gemaakt en daarna eindigden we natuurlijk met een proeverij! De meeste wijn was heel lekker, maar wel een tikje vroeg om half 3 haha! Daarna zijn we nog door gereden naar Viña del Mar om aan de kust te eten en zonsondergang te kijken :)

Verder heb ik nog wat andere plekken ontdekt in de stad zoals Estación Central (hier is ook het centraal station met treinen, maar die worden niet zoveel gebruikt). Maar hier is altijd markt en zijn heeeel veeel kleine winkeltjes en straatverkopers! Ik heb hier wat dingetjes gekocht om het huis (en mijn kamer) iets gezelliger te maken, zodat het iets meer als een "thuis" voelt. Ook heb ik mijn buurt (Barrio Brasil) en de buurt hiernaast (Barrio Yungay). Ik ging op een zondag met een Duitse vriendin en toen was er toevallig feria in Barrio Yungay, overal kleine marktjes! Ook zijn we in Quinta Normal geweest, een soort Vondelpark van Santiago, maar zonder fietsen haha! Ik mis mijn fiets hier echt heel erg! Jammer genoeg is het hier redelijk gevaarlijk om te fietsen, want er zijn weinig fietspaden en veel verkeer! Ook is mijn werk in de residencia te ver om te fietsen, dus een fiets kopen zou het niet helemaal waard zijn!Laatst ben ik in Patronato geweest, een soort Chinatown achtige buurt met heel miniscule winkeltjes. Maar de meeste winkeltjes komen hier uit India, maar vooral Korea! Het lijkt hier wel alsof je door een ander land loopt!

Het lijkt nu misschien alsof ik vooral heel veel leuke dingen doe (wat waar is), maar ik werk ook heel veel en ik heb echt geleerd om mijn vrije tijd (in weekenden) hier te waarderen. Het is heel fijn om soms even niet aan werk te denken en de stad uit te zijn! :) Volgens mij is deze blog alweer redelijk lang, dus ik ga hem afsluiten, vandaag begin ik weer met een nieuwe werkweek!

Heel veel liefs,

Esmée

- - - - - - 

Hey everyone!

It's time for a new blog! (gracias for the reminder Hugo)

As I said in my previous blog, we have participated with the entire team of VE Global in the Color Run! It's a kind of running contest, where you bomb each other with colour powder (it's not a serious race at all haha!) It's just a lot of partying, but especially the explosion at the end with all the color powder is amazing!

During the last few weeks I have worked a lot and I am getting used to working 9:00 to 17:00. Sometimes I even wake up before the alarm clock haha! It's a pity that I have little free time. Often when I get home after work, I do not have a lot of energy left. But if I'm not too tired, after work I go to a new place in the city or a make a day trip!

Last week I went to Cajón del Maipo and that was amazing! (bakán) and super beautiful! A Chilean friend (Felipe) offered me to drive us with his car, super nice! At 9 o'clock we were waiting at the gas station and he picked us up :) We drove about 2,5/3 hours, but after leaving the city, the landscape changed a lot! We drove through small villages with restaurants along the way and hotels. We also saw some backpackers (lifters) and many cyclists, it felt like a holiday! The scenery was so beautiful, genuinely one of the most beautiful places I've been to! The snowy peaks were very beautiful and we were so lucky with the weather! Along the way, we passed an "abandoned village" and then the road changed to an unpaved road. Luckily, we drove in a jeep! After about 3 hours we arrived at the lake (el Yeso) and we had a beautiful view! We decided to drive away from all the tourists and a little further we picked up the lake.

After that we drove further towards the hot water sources, but those were too far (you would have to walk for another 1.5 hours) and we decided to stay in a beautiful spot with a view on the mountains (and we walked around there). On the way back I drove into the jeep for a bit! (on an open sand surface). Before we knew it was 6PM and we had to go back home! I will add a lot of photos of this day :D

Yesterday we went with Felipe his car again! Together with Laura and Giana, we went to Viña Veramonte, a vineyard close to Santiago. It was lovely weather and it looked beautiful in the sun. First we went along with the English tour (so we would understand everything), but found that there was not as much information as in the Spanish tour, so we quickly changed haha! We got a lot of info about how the wine is made and after that we tasted ofcourse! Most of the wine was very tasty! Then we drove to Viña del Mar to eat at the coast and watch the sunset :)


In addition, I discovered some new places like Estación Central (its's the central station, but they don't use trains a lot). Mostly, it is a super busy place with a market, lots of shops and street vendors! I bought some decoration to make the house (and my room) a bit more cozy, so it's a bit more like a "home". I also explored my neighborhood (Barrio Brasil) and the neighborhood next door (Barrio Yungay). I went on a Sunday with a German friend and there was a feria in Barrio Yungay, loads of small markets! We have also been in Quinta Normal, a bit like the Vondelpark of Santiago, but without bikes haha! I really miss my bike here! Unfortunately, it is quite dangerous to cycle, because there are few cycling paths and a lot of traffic! Also, my work in the residencia is too far to bicycle, so buying a bike would not be worth it!
A few days ago I was in Patronato, a kind of Chinatown-like neighborhood with a trillion small shops. Mostly Indian shops, but especially Korean ones! It almost feels like a different country!

It may seem like I'm doing a lot of fun things (which is true), but I also work a lot and I really learned to appreciate my free time here (in weekends). Sometimes it is good to take a break from work and to be out of town! :) I think this blog is quite long, so I'm going to end it, today I'll start with a new work week!

Lots of love,

Esmée

Reacties

{{ reactie.poster_name }}

Reageer

Laat een reactie achter!

De volgende fout is opgetreden
  • {{ error }}
{{ reactieForm.errorMessage }}
Je reactie is opgeslagen!