esmeeinchile.reismee.nl

Orientación, fondas, carne, empanadas y terremotos

Holaaaa a todos! (hoi allemaal!) ENGLISH BELOW

Eindelijk heb ik een beetje tijd gevonden om te zitten en mijn tweede blog te schrijven! Je kunt wel raden dat ik het heel druk heb gehad, maar ik heb ook heel veel leuke dingen meegemaakt! Bij mijn organisatie zijn we begonnen met twee oriëntatieweken voordat we beginnen met het echte werk. We hebben heel erg veel gedaan en het is bijna te veel om op te noemen, maar ik zal proberen een goede samenvatting te geven :)

Maandag 4 september moesten we om 10 uur in het gebouw zijn, en het hostel waar ik verbleef lag gelukkig op 10 minuutjes lopen. De organisatie zit in een gebouw met allemaal andere (non-profit) organisaties. Samen met de anderen die in het hostel sliepen, gingen we er naar toe en hebben we de andere vrijwilligers en interns ontmoet. We zijn in totaal met zijn 11en en komen overal vandaan (Amerika, Engeland, Duitsland, Italië, Brazilië en Korea, ik ben de enige Nederlander). Eerst hebben we kenningsmakingspellen gedaan en daarna een paar opdrachten in de stad, zoals het proberen van lokaal eten en drinken. (Zie foto's en ik zal onderaan deze blog een lijstje maken met alles wat ik geprobeerd heb). De andere dagen waren gevuld met uitleg en workshops over bijvoorbeeld communicatie, uitleg over Google drive en de programma's van VE. Ook werden er twee dagen besteed aan cultuur, taal en geschiedenis van Chili, heel erg leuk en interessant! Chili heeft bijvoorbeeld heel veel "slang" (eigen woorden), zoals bákan (geweldig!), weona (een woord dat wordt gebruikt voor een persoon, maar ook een ding), cachaí (betekent zoiets als, snap je me?) etc. Dit zijn woorden die andere Zuid-Amerikanen of Spanjaarden echt niet begrijpen haha! We zijn donderdagochtend naar Parque por la Paz geweest, een herinneringspark voor de politieke gevangenen tijdens de dictatuur in Chili, dit was erg indrukwekkend en gaf ons een goede inkijk in Chileense geschiedenis. Je kunt dan iets beter begrijpen waarom sommige onderwerpen uit het verleden hier iets gevoeliger liggen.

Inmiddels woon ik in een appartement en ik zal nog even vertellen hoe dit precies is gegaan! Op Facebook kwam ik erachter dat een Braziliaanse jongen van mijn studie naar dezelfde organisatie ging voor zijn stage. Samen zijn wij op zoek gegaan naar een appartement en op de eerste dag dat ik hier aankwam, hadden we gelijk een bezichtiging. We besloten gelijk en een week later hebben we het contract getekend met de huisbaas! We waren echt heel erg blij dat het zo snel ging, na een week in het hostel gezeten te hebben. Mijn appartement ligt in Barrio Brasil, een culturele wijk net buiten het centrum. We hebben allebei een eigen slaapkamer, en we delen de keuken, badkamer en woonkamer. Met de metro is het gelukkig maar zo'n 3 stops van het centrum! De metro werkt hier erg goed en je reist met een bip, lijkt heel erg op een ov-chipkaart, dus dat is prima te doen, al zit ik er over na te denken om een fiets te kopen.

De tweede week was meer gefocust op het werk en we hebben veel workshops gehad over het werken met kinderen, educatieve strategieën en kregen we tips van oud-vrijwilligers. We hebben in deze week ook een residencia bezocht. We zijn ingedeeld op verschillende locaties en samen met Yoyo (mijn Koreaanse vriendin) gaan wij vrijwilligerswerk doen bij  Residencia Nuestra Señora de la Paz, een meisjeshuis (6-17 jaar). Het ligt redelijk ver buiten de stad, maar is gelukkig goed te bereiken met het openbaar vervoer. Ik zal hier 2,5 dag workshops geven aan de kinderen. De andere 2,5 dag zal ik werken op kantoor voor communicatie en fundraising. (Mijn werk bestaat dus uit kantoor werk - voor mijn stage, en vrijwillgerswerk - extra ervaring)

De weken vlogen om en we hebben nu een paar dagen vrij vanwege Fiestas Patriás (el Diechiocho - de 18e). 18 september is Onafhankelijksdag in Chili en dat wordt hier groots gevierd! Afgelopen vrijdag begonnen de fondas (feesten) al en het gaat door tot dinsdag. Sommige mensen feesten zelfs een week lang. Zelf ben ik al naar twee fondas geweest, het zijn een soort festival achtige feesten in grote parken met muziek (cueca dansen, een traditionele Chileense dans) , maar vooral veel eten en drank. Het is veel van het zelfde: empanadas, vlees en terremotos! (zie uitleg hieronder).

Verder heb ik veel met vrienden afgesproken en ook Chileense vrienden gemaakt, wat soms nog wat lastig is door de taal barrière. Door mijn werk zal mijn Spaans zeker verbeteren, maar het is soms nog best pittig. Op het kantoor spreken we Engels en Spaans, maar in de residencias alleen Spaans. Afgelopen vrijdag ben ik met een funicular en kabelbaan op San Cristobal geweest, eventjes de toerist uitgehangen, maar wat een prachtig uitzicht!

Deze blog is inmiddels weer aardig lang, dus ik ga hem afsluiten.

Heel veel liefs! Ciao ciao!

- Pisco sour: een gedistilleerde drank die een beetje op vodka lijkt. Het heet "sour" omdat het gemengd wordt met limoensap. Ook kun je het mengen met cola, ook wel piscola genoemd (heel lekker! en wordt veel gedronken op feestjes haha!)

- Mote con huesillo: een drankje met graan en perziken (huesillos) gekookt in water, suiker en kaneel. Het wordt heel veel op straat verkocht. (in principe mag ik het niet drinken vanwege de graan, maar toch een slokje geprobeerd en ik ben geen fan :P)

- Pastel del chocle: een bak gevuld met mais, kaas en eieren, erg lekker maar heel erg machtig!

- Chorrillana (gelijk aan de Nederlandse kapsalon en echt junkfood): het is een bord vol met patat, vlees en 2 gebakken eieren boven op..

- Terremoto (betekent letterlijk "aardbeving") een soort zoetige fruitwijn gemixt met ananasijs! Heel erg zoetig, maar erg lekker en ze zeggen dat als je er te veel van drinkt het voelt als een aardbeving. Tot  nu toe mijn favoriete drankje hier! :)


Holaaaa a todos! (Hi everyone!)

Finally I found some time to sit down and write my second blog! You can guess I've been very busy, but I've also done a lot of fun stuff! At my organization, we had two orientation weeks before we started the real work. We've done a lot and it's almost too much to mention, but I'll try to give a good summary :)

Monday, 4th of September, we had to be in the building at 10 o'clock, and from the hostel I stayed at it was only a 10 minute walk. The organization is in a building with only other non-profit organizations. Together with the others who slept in the hostel we went together and met the other volunteers and interns. We are 11 in total and form an international team (USA, England, Germany, Italy, Brazil and Korea, I'm the only Dutchie). First we played some games to get to know each other and then some fun stuff in the city, such as trying local food and drinks. (See pictures and I'll make a list of everything I've tried at the bottom of this blog). The other days were filled with presentations and workshops about communication, explanations about Google Drive and VE programs, and much more. Also two days were spent on culture, language and history of Chile, super nice and interesting! For example, Chile has a lot of "slang" (dialect), such as bákan (great!), Weona (a word used for a person, but also a thing), cachaí (means something like, do you get it?) etc. These would not be understood by other South Americans or Spaniards haha! We went to Parque por la Paz on Thursday morning, a memorial park for political prisoners during the dictatorship in Chile, which was very impressive and gave us a good insight into Chilean history. It gives you a good understanding of why some of the topics in the past are sensitive to talk about.

In the meanwhile I got an apartment and I will tell you how I got it! On Facebook I found out that a Brazilian guy from my studies went to the same organization for his internship. Together we have been looking for an apartment and on the first day I arrived here we already had a viewing. We decided right away and a week later we signed the contract with the landlady! We were so happy that we got the apparment, after having spent a week in the hostel. My appartment is located in Barrio Brasil, a cultural neighbourhood just outside the city center. We both have our own bedroom, and we share the kitchen, bathroom and living room. By metro it is about 3 stops from the city center! The metro works very well here and you travel with a bip, very similar to an ov chip card, so that's perfect, even though I'm thinking about buying a bike.

The second week was more focussed on work and we had many workshops on working with children, educational strategies, and we received tips from former volunteers. We also visited a residencia this week. We are divided on different locations and together with Yoyo (my Korean friend) we will volunteer at Residencia Nuestra Señora de la Paz, a girls house (6-17 years). It is quite far outside of town, but is luckily public transport is fine. I will give workshops to the children for 2,5 days. The other 2,5 days I will work in the office for communication and fundraising. (My work thus consists of office work - for my internship, and volunteer work - extra experience)

Time has flown and now we have a couple of days off because of Fiestas Patriás (el Diechiocho - the 18th). September 18 is Independence Day in Chile, and it is hugely celebrated here! Last Friday the fondas (festivals) started and it continues until Tuesday. Some people even celebrate for a week. I myself have been to two fondas, they are a kind of festival-like party in big parks with music, (dancing cueca, a traditional Chilean dance),but mostly food and drinks. It's a lot of the same: empanadas, meat and terremotos! (see explanation below).

In addition, I have made a lot of friends friends and also some Chilean friends, which is sometimes a bit difficult because of the language barrier. At work, my Spanish will definitely improve, but sometimes it's difficult to keep up with it all. At the office we speak English and Spanish, but in the residencoa only Spanish. Last Friday I took a funicular and cable car on to San Cristobal, very touristy, but what a beautiful view!

My blog is very long now, so I'm going to stop writing!

Lots of love! Ciao ciao!


- Pisco sour: a distilled drink very similar to vodka. It's called "sour" because it is mixed with lime juice. You can also mix it with cola, also called piscola (delicious! Most common drink at parties!)

- Fashion con huesillo: a drink of wheat and peaches (huesillos) cooked in water, sugar and cinnamon. It is sold a lot by street vendors (Actually I can not drink it because of the wheat, but tried a sip and I'm not a fan: P)

- Pastel del chocle: a bowl filled with corn, cheese and eggs, very tasty!

- Chorrillana (similar to a Dutch "kapsalon" and real junk food): it is a plate full of fries, meat and 2 baked eggs on top of it...

- Terremoto (literally means "earthquake") a kind of sweet fruit wine mixed with pineapple ice cream! Very sweet, but very delicious and they say that if you drink too much it can feel like an earthquake. So far my favorite drink here! :)


Reacties

{{ reactie.poster_name }}

Reageer

Laat een reactie achter!

De volgende fout is opgetreden
  • {{ error }}
{{ reactieForm.errorMessage }}
Je reactie is opgeslagen!