esmeeinchile.reismee.nl

La Serena & Argentina

Hoi allemaal!

Roadtripping!

Hoi allemaal! -- ENGLISH BELOW--

Het is weer tijd voor een nieuwe blog! (gracias voor de reminder Hugo)

Zoals ik al zei in mijn vorige blog hebben we met het hele team van VE Global meegedaan aan de Colour Run! Het is een soort hardloopwedstrijd, waar je elkaar bekogeld met kleuren poeder (echt serieus hardlopen is het niet haha!) Het is vooral één groot feest en vooral de explosie aan het einde met alle kleurenpoeder is gaaf om te zien!

De laatste weken heb ik vooral veel gewerkt en raak ik ook steeds meer gewend aan het 9:00 tot 17:00 werken. Soms word ik zelfs voor de wekker wakker haha! Het is wel jammer dat ik weinig vrije tijd heb. Vaak als ik na werk thuis kom, heb ik niet zoveel zin meer om weg te gaan. Maar als ik niet te moe ben, ga ik na werk naar een nieuwe plek in de stad of een dagje weg!

Vorige week ben ik naar Cajón del Maipo geweest en dat was geweldig! (bakán) en super mooi! Een Chileense vriend (Felipe) van mij had aangeboden om met zijn auto daar naar toe te rijden, super aardig! Om 9 uur stonden we te wachten bij het tankstation en pikte hij ons op :) Toen was het zo'n 2,5/3 uur rijden, maar nadat we de stad hadden verlaten, werd het landschap steeds mooier en rustiger. We reden door kleine dorpjes met restaurantjes langs de weg en hotelletjes. Ook zagen we enkele backpackers (lifters) en veel fietsers, echt een vakantie gevoel! Het landschap was prachtig, echt oprecht één van de mooiste plekken waar ik geweest ben! De besneeuwde toppen waren heel mooi en we hadden gelukkig prachtig weer! Onderweg kwamen we nog langs een "verlaten dorpje" en daarna veranderde de weg in een onverharde weg. Gelukkig reden we in een jeep! Na zo'n 3 uur kwamen we aan bij het meer (el Yeso) en we hadden een prachtig uitzicht! We besloten een stukje weg te rijden van alle toeristen en een stukje verderop hebben we gepicknickt aan het meer.

Daarna reden we verder richting de warm water bronnen, maar die waren uiteindelijk te ver (je zou dan nog 1,5 uur moeten lopen) en we besloten op een plek met uitzicht over de bergen en sneeuw te blijven (en daar een stukje te wandelen). Op de terug weg heb ik ook nog even in de jeep gereden haha! (op een open zandvlakte). Voor we het het wisten was het 18 uur en moesten we alweer terug naar huis! Ik zal heel veel foto's toevoegen van dit dagje :D

Gisteren zijn we weer met Felipe op pad geweest! Samen met Laura en Giana, zijn we naar Viña Veramonte geweest, een wijngaard redelijk vlakbij Santiago. Het was heerlijk weer en het zag er prachtig uit in de zon. Eerst gingen we mee met de Engelse tour (zodat we alles zouden begrijpen), maar ondervonden dat er niet zoveel info was als in de Spaanse tour, dus zijn we snel geswitcht haha! We kregen veel uitleg over hoe de wijn wordt gemaakt en daarna eindigden we natuurlijk met een proeverij! De meeste wijn was heel lekker, maar wel een tikje vroeg om half 3 haha! Daarna zijn we nog door gereden naar Viña del Mar om aan de kust te eten en zonsondergang te kijken :)

Verder heb ik nog wat andere plekken ontdekt in de stad zoals Estación Central (hier is ook het centraal station met treinen, maar die worden niet zoveel gebruikt). Maar hier is altijd markt en zijn heeeel veeel kleine winkeltjes en straatverkopers! Ik heb hier wat dingetjes gekocht om het huis (en mijn kamer) iets gezelliger te maken, zodat het iets meer als een "thuis" voelt. Ook heb ik mijn buurt (Barrio Brasil) en de buurt hiernaast (Barrio Yungay). Ik ging op een zondag met een Duitse vriendin en toen was er toevallig feria in Barrio Yungay, overal kleine marktjes! Ook zijn we in Quinta Normal geweest, een soort Vondelpark van Santiago, maar zonder fietsen haha! Ik mis mijn fiets hier echt heel erg! Jammer genoeg is het hier redelijk gevaarlijk om te fietsen, want er zijn weinig fietspaden en veel verkeer! Ook is mijn werk in de residencia te ver om te fietsen, dus een fiets kopen zou het niet helemaal waard zijn!Laatst ben ik in Patronato geweest, een soort Chinatown achtige buurt met heel miniscule winkeltjes. Maar de meeste winkeltjes komen hier uit India, maar vooral Korea! Het lijkt hier wel alsof je door een ander land loopt!

Het lijkt nu misschien alsof ik vooral heel veel leuke dingen doe (wat waar is), maar ik werk ook heel veel en ik heb echt geleerd om mijn vrije tijd (in weekenden) hier te waarderen. Het is heel fijn om soms even niet aan werk te denken en de stad uit te zijn! :) Volgens mij is deze blog alweer redelijk lang, dus ik ga hem afsluiten, vandaag begin ik weer met een nieuwe werkweek!

Heel veel liefs,

Esmée

- - - - - - 

Hey everyone!

It's time for a new blog! (gracias for the reminder Hugo)

As I said in my previous blog, we have participated with the entire team of VE Global in the Color Run! It's a kind of running contest, where you bomb each other with colour powder (it's not a serious race at all haha!) It's just a lot of partying, but especially the explosion at the end with all the color powder is amazing!

During the last few weeks I have worked a lot and I am getting used to working 9:00 to 17:00. Sometimes I even wake up before the alarm clock haha! It's a pity that I have little free time. Often when I get home after work, I do not have a lot of energy left. But if I'm not too tired, after work I go to a new place in the city or a make a day trip!

Last week I went to Cajón del Maipo and that was amazing! (bakán) and super beautiful! A Chilean friend (Felipe) offered me to drive us with his car, super nice! At 9 o'clock we were waiting at the gas station and he picked us up :) We drove about 2,5/3 hours, but after leaving the city, the landscape changed a lot! We drove through small villages with restaurants along the way and hotels. We also saw some backpackers (lifters) and many cyclists, it felt like a holiday! The scenery was so beautiful, genuinely one of the most beautiful places I've been to! The snowy peaks were very beautiful and we were so lucky with the weather! Along the way, we passed an "abandoned village" and then the road changed to an unpaved road. Luckily, we drove in a jeep! After about 3 hours we arrived at the lake (el Yeso) and we had a beautiful view! We decided to drive away from all the tourists and a little further we picked up the lake.

After that we drove further towards the hot water sources, but those were too far (you would have to walk for another 1.5 hours) and we decided to stay in a beautiful spot with a view on the mountains (and we walked around there). On the way back I drove into the jeep for a bit! (on an open sand surface). Before we knew it was 6PM and we had to go back home! I will add a lot of photos of this day :D

Yesterday we went with Felipe his car again! Together with Laura and Giana, we went to Viña Veramonte, a vineyard close to Santiago. It was lovely weather and it looked beautiful in the sun. First we went along with the English tour (so we would understand everything), but found that there was not as much information as in the Spanish tour, so we quickly changed haha! We got a lot of info about how the wine is made and after that we tasted ofcourse! Most of the wine was very tasty! Then we drove to Viña del Mar to eat at the coast and watch the sunset :)


In addition, I discovered some new places like Estación Central (its's the central station, but they don't use trains a lot). Mostly, it is a super busy place with a market, lots of shops and street vendors! I bought some decoration to make the house (and my room) a bit more cozy, so it's a bit more like a "home". I also explored my neighborhood (Barrio Brasil) and the neighborhood next door (Barrio Yungay). I went on a Sunday with a German friend and there was a feria in Barrio Yungay, loads of small markets! We have also been in Quinta Normal, a bit like the Vondelpark of Santiago, but without bikes haha! I really miss my bike here! Unfortunately, it is quite dangerous to cycle, because there are few cycling paths and a lot of traffic! Also, my work in the residencia is too far to bicycle, so buying a bike would not be worth it!
A few days ago I was in Patronato, a kind of Chinatown-like neighborhood with a trillion small shops. Mostly Indian shops, but especially Korean ones! It almost feels like a different country!

It may seem like I'm doing a lot of fun things (which is true), but I also work a lot and I really learned to appreciate my free time here (in weekends). Sometimes it is good to take a break from work and to be out of town! :) I think this blog is quite long, so I'm going to end it, today I'll start with a new work week!

Lots of love,

Esmée

I've been to a rainbow city! :)

¡Holaaa! :) :) ¿Cómo estaii? :) (ENGLISH BELOW)

In principe probeer ik elke 2 weken een nieuwe blog te posten, maar nu ik begonnen ben met het echte werk, valt het niet mee om het allemaal precies bij te houden! De oriëntatieweken zaten erop en na Fiestas Patrias was 20 september onze allereerste werkdag! Heel erg spannend natuurlijk.. Mijn eerste dag was als vrijwilliger in de residencia en gelukkig werk ik daar samen met mijn Koreaanse vriendin Yoyo. We hadden introductie spelletjes voorbereid en namen papier, stiften en potloden mee! Rond half 2 kwamen we aan en toen hebben we de eerste meiden ontmoet wat heel erg leuk (en spannend) was! Ze waren erg blij om ons te zien en waren erg benieuwd naar waar we vandaan kwamen! K-pop (uit Korea) blijkt bijvoorbeeld heel erg populair onder de meiden, wie had dat gedacht! De eerste dag hebben we vooral gekletst en kennis gemaakt met de meiden. 

Ik zal zo goed mogelijk proberen te omschrijven hoe mijn dag eruit ziet als ik  in de residencia werk. 

- 'S ochtends: workshop & activiteiten voorbereiden (workshop: bijvoorbeeld armbandjes maken)  (activiteiten: verstoppertje, tikkertje, bal spellen, kaartspellen en tekenen, dat vinden ze geweldig!)

- 12:30 ga ik weg, zodat ik rond 14:00 aankom (een behoorlijk lange rit..) Eerst gaan we altijd lunchen (almorzar*) met de tía's* (de vrouwen die er werken) zodat wij ze ook wat beter kunnen leren kennen.

- 14:30 alle meiden begroeten en meestal beginnen we met spelletjes buiten :) Daarna ligt het er heel erg aan wat we doen en of de meiden er zin in hebben. Het is enorm belangrijk om altijd veel ideeën te hebben..

- 18:00 we werken tot 6 uur en dan ben ik rond 19:30 thuis.

Het zijn lange dagen en het is echt nog enorm wennen aan het Spaans. De meeste meiden praten slecht en snel, waardoor je heel erg goed moet luisteren en soms moet vragen om extra uitleg. Soms pakken ze dit negatief op en voelen ze zich onbegrepen, maar soms zijn ze ook geduldig en proberen ze het uit te leggen (met een tekening bijvoorbeeld). Ik sta ondertussen bekend als tía Ggggg (natuurlijk door mijn Nederlandse uitspraak van het Spaans). Het is soms lastig om jezelf uit te drukken, iets precies uit te kunnen leggen of een kind iets te vertellen wat ze vooral niet mogen doen. De eerste dagen kwam ik thuis en draaide mijn hoofd van al het Spaans haha. Maar over het algemeen ben ik best tevreden en zie ik ook dat mijn Spaans vooruit gaat.

Ik ben heel erg blij dat ik samen werk met mijn vriendin Yoyo, want we moeten veel plannen en het is fijn om iemand aan je zijde te hebben. In onze residencia is er zoveel planning nodig omdat er geen structuur is en weinig materialen. Dat is lastig, omdat je echt zelf structuur moet aanbrengen, maar laat ook zien dat ons werk heel belangrijk is voor de kinderen.

Daarnaast ben ik ook begonnen op kantoor! Dit vind ik heel erg leuk en interessant! Dit zijn hele andere dagen dan het werk op de residencia, echt een wereld van verschil! Ik werk meestal van 9:00 tot 17:00 samen met de andere stagiaires die voor Development and Communications werken. Mijn taak bestaat vooral uit het uitbreiden van samenwerkingen met andere NGO's, fundraising en websites bijhouden (waar onze organisatie opstaat). De sfeer op kantoor is heel erg fijn en ik vind het interessant om te zien hoe alles werkt binnen deze organisatie. 

Ik werk 5 dagen per week en dat is enorm wennen, de eerste weken was ik ook behoorlijk moe als ik thuis kwam en heb ik niet veel andere dingen gedaan. Gelukkig ben ik laatst een weekendje er tussen uit geweest, zoals je al kan lezen in de titel! Samen met 2 vriendinnen ben ik naar Valparaïso en Viña del Mar geweest! Ik zou zeggen de foto's zeggen meer dan woorden! Het was heel erg fijn om even Santiago uit te zijn. Valparaïso (in de volksmond Valpo) is een super leuk, mooi en kleurrijk stadje, ik vond het echt geweldig! We hebben er uren rond gedwaald (zonder kaart) en alle graffiti en gekleurde huizen bewonderd (en veel te veel foto's gemaakt...) Het ligt in de heuvels, dus kun je ook zo nu en dan een funicular (een soort bakje omhoog, zie de foto's!) nemen (kost maar 100 pesos, 20 cent) en brengt je een stukje de heuvel op. We hebben ook nog een boottochtje in de haven gemaakt!

De volgende dag gingen we weer vroeg op en namen we een (keihard racende) bus naar Viña del Mar, een kust stadje naast Valpo! In Valpo werden we verrast, omdat er geen strand was, alleen een haven! Gelukkig had Viña wel een prachtig strand en hebben we gechilld :) Als afsluiter zijn we in Valpo de heuvel op gegaan om het huis van Pablo Neruda te bezoeken, jammer genoeg was het erg duur en hadden we geen tijd meer, maar ik zal hier zeker terug voor gaan. Gelukkig hadden we na een uur zwoegen een prachtig uitzicht over de stad (zie foto's!)

Vandaag hadden we ons eerste sport evenement met alle kinderen, we hebben basketbal gespeeld en gevoetbald, het was een leuke dag en maandag gaan we met z'n allen meedoen aan de Colour run! 

Wie het zich afvraagt, heb ik heimwee? Ik heb geen heimwee naar Nederland, maar soms mis ik het Nederlands spreken, hagelslag en pindakaas op brood eten, maar vooral mijn vrienden <3

Ondertussen voel ik me echt behoorlijk aangepast en vind ik het leuk om in Santiago te wonen! Ik ontdek steeds meer leuke plekken zoals Barrio Italia (een soort hipster wijkje), Patronato (een soort Chinatown met veel goedkope winkeltjes) La Vega (een mega fruit- en groentemarkt). Verder hoop ik nog iets meer te reizen buiten Santiago!

Heel veel liefs (con amor!)

Esmée

*almorzar (almuerzo) = een warme lunch, meestal pasta, rijst of vis met alle tía's

*tía (betekent letterlijk tante, maar de kinderen zeggen dit tegen de vrouwen die daar werken, dus ook tegen mij & Yoyo

- - - 

¡Holaaa! :) :) ¿Cómo estaii? :)

I try to post a new blog every 2 weeks, but now that work has really started, it's hard keeping up! After the orientation weeks were over, our first day was September 20th! Very exciting of course .. My first day was as volunteer in the residencia and I am glad I work there with my Korean friend Yoyo. We prepared introduction games and took drawing paper, pencils and pencils! Around half past one we arrived and we met the first girls which was very nice (even though we were a bit nervous). They were very happy to see us and were very curious about where we came from! For example, K-pop (from Korea) appears very popular among girls, who would have thought that! The first day we mostly tried to get to know the girls better.


I will try to describe how my day looks like when I work in the residencia.

- In the morning: prepare workshop and activities (workshop: make bracelets for example) (activities: hide and seek, tap game, ball games, card games and drawing, which they really love!).

- 12:30 I'm leaving, so I arrive around 14:00 (it's quite a long ride ..) First we always have lunch (almorzar *) with the tía's* (the women who work there) so we can also get to know them better


- 14:30 greet all the girls and usually we start with games outside :) It depends on what we plan and whether the girls want to play with us. It's very important to have a lot of ideas, so they don't get bored.

- 18:00 we work until 6 o'clock and then I'm home around 19:30 at home.

The days are quite long and we really have to get used to  speaking so much Spanish. Most girls speak bad and rather quickly, which  means we have to listen carefully and sometimes ask them to explain it to us. Sometimes they see this as something negative and feel ignored, but sometimes they are patient and try to explain what they've said (with a drawing). Meanwhile, I'm known as Tía Ggggg (of course, because of my Dutch pronunciation). Sometimes it's difficult to express yourself, explain somthing detailled or tell a child not to do something. The first days my head was literally spinning and I felt exhausted. But overall I'm the quite satisfied and I also see that my Spanish is improving.

I'm super glad to work with my friend Yoyo, because we need lots of plans and it's nice to have someone on your side. In our residencia, so much planning is needed because there is no structure and very few materials. This is difficult because you really have to make a structure, but also emphasizes that our work is very important for the children.

In addition, I also started at the office! I think this is super nice and interesting! Office work and residencia work are not comparable at all! I usually work from 9:00 to 17:00 with the other interns, I work for Development and Communications. My task is mainly to extend collaborations with other NGOs and fundraising. The atmosphere at the office is very nice and easygoing and I find it interesting to see how everything works within this organization.

I work 5 days a week, something I really had to get used to.., the first weeks I was exhausted when I got home and I did not do much other things. Luckily I went away for a weekend, as you could have read in my title! Together with two of my friends I have been to Valparaiso and Viña del Mar! I would say the pictures say more than words! It was very nice to be out of Santiago. Valparaiso (also called Valpo) is a very nice, beautiful and such a colorful town, I really loved it! We wandered around for hours (without map) and admired all the graffiti and colored houses (and made too many pictures ...) It is in the hills, so you can occasionally take a funicular (a kind of cable car, see the pictures!) (costs only 100 pesos, 20 cents) and takes you up a hill. We also made a boat trip in the harbor!

The next day we stood up early and took a (racing) bus to Viña del Mar, a seaside town next to Valpo! In Valpo we were surprised because there was no beach, just a port! Luckily, Viña had a beautiful beach and we chilled there for the afternoon. At the end of the day went up the hill in Valpo to visit Pablo Neruda's house, unfortunately it was very expensive and we were running out of time, but I will definitely go back here! Nevertheless, we had a beautiful view over the city (see photos!)

Today we had our first sports event with all the children, we played basketball and football, and it was a fun day and Monday we are going to join the Colour Run in Santiago!

If you are wondering if I'm feeling homesick... actually not that much but sometimes, I miss speaking Dutch, eating hagelsag and pindakaas on my bread, but mostly my friends <3

In the meantime I feel I have adapted to living in Santiago and I like it a lot! I discover more and more nice places like Barrio Italia (a kind of hipster neighborhood), Patronato (a kind of Chinatown with many cheap shops) La Vega (a huge fruit and vegetable market). I hope to travel more outside of Santiago!

Lots of love! (con amor!) Esmée

* almorzar (almuerzo) = a warm lunch, usually pasta, rice, or fish
* tía (literally means aunt, but the children say this to the women who work there, so also call me and Yoyo tía)

Orientación, fondas, carne, empanadas y terremotos

Holaaaa a todos! (hoi allemaal!) ENGLISH BELOW

Eindelijk heb ik een beetje tijd gevonden om te zitten en mijn tweede blog te schrijven! Je kunt wel raden dat ik het heel druk heb gehad, maar ik heb ook heel veel leuke dingen meegemaakt! Bij mijn organisatie zijn we begonnen met twee oriëntatieweken voordat we beginnen met het echte werk. We hebben heel erg veel gedaan en het is bijna te veel om op te noemen, maar ik zal proberen een goede samenvatting te geven :)

Maandag 4 september moesten we om 10 uur in het gebouw zijn, en het hostel waar ik verbleef lag gelukkig op 10 minuutjes lopen. De organisatie zit in een gebouw met allemaal andere (non-profit) organisaties. Samen met de anderen die in het hostel sliepen, gingen we er naar toe en hebben we de andere vrijwilligers en interns ontmoet. We zijn in totaal met zijn 11en en komen overal vandaan (Amerika, Engeland, Duitsland, Italië, Brazilië en Korea, ik ben de enige Nederlander). Eerst hebben we kenningsmakingspellen gedaan en daarna een paar opdrachten in de stad, zoals het proberen van lokaal eten en drinken. (Zie foto's en ik zal onderaan deze blog een lijstje maken met alles wat ik geprobeerd heb). De andere dagen waren gevuld met uitleg en workshops over bijvoorbeeld communicatie, uitleg over Google drive en de programma's van VE. Ook werden er twee dagen besteed aan cultuur, taal en geschiedenis van Chili, heel erg leuk en interessant! Chili heeft bijvoorbeeld heel veel "slang" (eigen woorden), zoals bákan (geweldig!), weona (een woord dat wordt gebruikt voor een persoon, maar ook een ding), cachaí (betekent zoiets als, snap je me?) etc. Dit zijn woorden die andere Zuid-Amerikanen of Spanjaarden echt niet begrijpen haha! We zijn donderdagochtend naar Parque por la Paz geweest, een herinneringspark voor de politieke gevangenen tijdens de dictatuur in Chili, dit was erg indrukwekkend en gaf ons een goede inkijk in Chileense geschiedenis. Je kunt dan iets beter begrijpen waarom sommige onderwerpen uit het verleden hier iets gevoeliger liggen.

Inmiddels woon ik in een appartement en ik zal nog even vertellen hoe dit precies is gegaan! Op Facebook kwam ik erachter dat een Braziliaanse jongen van mijn studie naar dezelfde organisatie ging voor zijn stage. Samen zijn wij op zoek gegaan naar een appartement en op de eerste dag dat ik hier aankwam, hadden we gelijk een bezichtiging. We besloten gelijk en een week later hebben we het contract getekend met de huisbaas! We waren echt heel erg blij dat het zo snel ging, na een week in het hostel gezeten te hebben. Mijn appartement ligt in Barrio Brasil, een culturele wijk net buiten het centrum. We hebben allebei een eigen slaapkamer, en we delen de keuken, badkamer en woonkamer. Met de metro is het gelukkig maar zo'n 3 stops van het centrum! De metro werkt hier erg goed en je reist met een bip, lijkt heel erg op een ov-chipkaart, dus dat is prima te doen, al zit ik er over na te denken om een fiets te kopen.

De tweede week was meer gefocust op het werk en we hebben veel workshops gehad over het werken met kinderen, educatieve strategieën en kregen we tips van oud-vrijwilligers. We hebben in deze week ook een residencia bezocht. We zijn ingedeeld op verschillende locaties en samen met Yoyo (mijn Koreaanse vriendin) gaan wij vrijwilligerswerk doen bij  Residencia Nuestra Señora de la Paz, een meisjeshuis (6-17 jaar). Het ligt redelijk ver buiten de stad, maar is gelukkig goed te bereiken met het openbaar vervoer. Ik zal hier 2,5 dag workshops geven aan de kinderen. De andere 2,5 dag zal ik werken op kantoor voor communicatie en fundraising. (Mijn werk bestaat dus uit kantoor werk - voor mijn stage, en vrijwillgerswerk - extra ervaring)

De weken vlogen om en we hebben nu een paar dagen vrij vanwege Fiestas Patriás (el Diechiocho - de 18e). 18 september is Onafhankelijksdag in Chili en dat wordt hier groots gevierd! Afgelopen vrijdag begonnen de fondas (feesten) al en het gaat door tot dinsdag. Sommige mensen feesten zelfs een week lang. Zelf ben ik al naar twee fondas geweest, het zijn een soort festival achtige feesten in grote parken met muziek (cueca dansen, een traditionele Chileense dans) , maar vooral veel eten en drank. Het is veel van het zelfde: empanadas, vlees en terremotos! (zie uitleg hieronder).

Verder heb ik veel met vrienden afgesproken en ook Chileense vrienden gemaakt, wat soms nog wat lastig is door de taal barrière. Door mijn werk zal mijn Spaans zeker verbeteren, maar het is soms nog best pittig. Op het kantoor spreken we Engels en Spaans, maar in de residencias alleen Spaans. Afgelopen vrijdag ben ik met een funicular en kabelbaan op San Cristobal geweest, eventjes de toerist uitgehangen, maar wat een prachtig uitzicht!

Deze blog is inmiddels weer aardig lang, dus ik ga hem afsluiten.

Heel veel liefs! Ciao ciao!

- Pisco sour: een gedistilleerde drank die een beetje op vodka lijkt. Het heet "sour" omdat het gemengd wordt met limoensap. Ook kun je het mengen met cola, ook wel piscola genoemd (heel lekker! en wordt veel gedronken op feestjes haha!)

- Mote con huesillo: een drankje met graan en perziken (huesillos) gekookt in water, suiker en kaneel. Het wordt heel veel op straat verkocht. (in principe mag ik het niet drinken vanwege de graan, maar toch een slokje geprobeerd en ik ben geen fan :P)

- Pastel del chocle: een bak gevuld met mais, kaas en eieren, erg lekker maar heel erg machtig!

- Chorrillana (gelijk aan de Nederlandse kapsalon en echt junkfood): het is een bord vol met patat, vlees en 2 gebakken eieren boven op..

- Terremoto (betekent letterlijk "aardbeving") een soort zoetige fruitwijn gemixt met ananasijs! Heel erg zoetig, maar erg lekker en ze zeggen dat als je er te veel van drinkt het voelt als een aardbeving. Tot  nu toe mijn favoriete drankje hier! :)


Holaaaa a todos! (Hi everyone!)

Finally I found some time to sit down and write my second blog! You can guess I've been very busy, but I've also done a lot of fun stuff! At my organization, we had two orientation weeks before we started the real work. We've done a lot and it's almost too much to mention, but I'll try to give a good summary :)

Monday, 4th of September, we had to be in the building at 10 o'clock, and from the hostel I stayed at it was only a 10 minute walk. The organization is in a building with only other non-profit organizations. Together with the others who slept in the hostel we went together and met the other volunteers and interns. We are 11 in total and form an international team (USA, England, Germany, Italy, Brazil and Korea, I'm the only Dutchie). First we played some games to get to know each other and then some fun stuff in the city, such as trying local food and drinks. (See pictures and I'll make a list of everything I've tried at the bottom of this blog). The other days were filled with presentations and workshops about communication, explanations about Google Drive and VE programs, and much more. Also two days were spent on culture, language and history of Chile, super nice and interesting! For example, Chile has a lot of "slang" (dialect), such as bákan (great!), Weona (a word used for a person, but also a thing), cachaí (means something like, do you get it?) etc. These would not be understood by other South Americans or Spaniards haha! We went to Parque por la Paz on Thursday morning, a memorial park for political prisoners during the dictatorship in Chile, which was very impressive and gave us a good insight into Chilean history. It gives you a good understanding of why some of the topics in the past are sensitive to talk about.

In the meanwhile I got an apartment and I will tell you how I got it! On Facebook I found out that a Brazilian guy from my studies went to the same organization for his internship. Together we have been looking for an apartment and on the first day I arrived here we already had a viewing. We decided right away and a week later we signed the contract with the landlady! We were so happy that we got the apparment, after having spent a week in the hostel. My appartment is located in Barrio Brasil, a cultural neighbourhood just outside the city center. We both have our own bedroom, and we share the kitchen, bathroom and living room. By metro it is about 3 stops from the city center! The metro works very well here and you travel with a bip, very similar to an ov chip card, so that's perfect, even though I'm thinking about buying a bike.

The second week was more focussed on work and we had many workshops on working with children, educational strategies, and we received tips from former volunteers. We also visited a residencia this week. We are divided on different locations and together with Yoyo (my Korean friend) we will volunteer at Residencia Nuestra Señora de la Paz, a girls house (6-17 years). It is quite far outside of town, but is luckily public transport is fine. I will give workshops to the children for 2,5 days. The other 2,5 days I will work in the office for communication and fundraising. (My work thus consists of office work - for my internship, and volunteer work - extra experience)

Time has flown and now we have a couple of days off because of Fiestas Patriás (el Diechiocho - the 18th). September 18 is Independence Day in Chile, and it is hugely celebrated here! Last Friday the fondas (festivals) started and it continues until Tuesday. Some people even celebrate for a week. I myself have been to two fondas, they are a kind of festival-like party in big parks with music, (dancing cueca, a traditional Chilean dance),but mostly food and drinks. It's a lot of the same: empanadas, meat and terremotos! (see explanation below).

In addition, I have made a lot of friends friends and also some Chilean friends, which is sometimes a bit difficult because of the language barrier. At work, my Spanish will definitely improve, but sometimes it's difficult to keep up with it all. At the office we speak English and Spanish, but in the residencoa only Spanish. Last Friday I took a funicular and cable car on to San Cristobal, very touristy, but what a beautiful view!

My blog is very long now, so I'm going to stop writing!

Lots of love! Ciao ciao!


- Pisco sour: a distilled drink very similar to vodka. It's called "sour" because it is mixed with lime juice. You can also mix it with cola, also called piscola (delicious! Most common drink at parties!)

- Fashion con huesillo: a drink of wheat and peaches (huesillos) cooked in water, sugar and cinnamon. It is sold a lot by street vendors (Actually I can not drink it because of the wheat, but tried a sip and I'm not a fan: P)

- Pastel del chocle: a bowl filled with corn, cheese and eggs, very tasty!

- Chorrillana (similar to a Dutch "kapsalon" and real junk food): it is a plate full of fries, meat and 2 baked eggs on top of it...

- Terremoto (literally means "earthquake") a kind of sweet fruit wine mixed with pineapple ice cream! Very sweet, but very delicious and they say that if you drink too much it can feel like an earthquake. So far my favorite drink here! :)


Ended up at the other side of the world!

Hola y bienvenido à mi blog! (hoi en welkom op mijn blog!) (ENGLISH BELOW)

Deze blog zal ik gaan bijhouden zodat iedereen een beetje op de hoogte kan blijven van al mijn avonturen en ervaringen hier! Ik zal proberen om het zo goed mogelijk bij te houden en zo om de paar weken iets te uploaden (met foto's). :)

Ik zal beginnen met een korte uitleg wat ik hier precies ga doen, voor wie ik werk, waar ik woon, etc.

Op het moment verblijf ik in Santiago, de hoofdstad van Chili en ik ben hier voor een stage, dit is onderdeel van mijn derde jaar van mijn bachelor. In het eerste semester is er vrije ruimte en kun je deze zelf invullen met een exchange semester, (buitenland)stage of minor. Daarom ben ik op zoek gegaan naar een stage in Latijns-Amerika (mijn specialisatiegebied binnen mijn studie). Ook wil ik graag mijn Spaans verbeteren, een nieuw continent ontdekken en uit mijn comfortzone stappen door zo'n verre reis te maken en voor een langere periode in het buitenland te zijn/wonen! Op het moment zit ik nog in een hostel, maar heb binnenkort hopelijk een appartement!

Mijn stage is bij VE Global, een non-gouvernmentale organisatie in Chili. De organisatie werkt met kinderen die te maken hebben gehad met geweld, verwaarlozing of niet een veilige familie situatie/thuis hebben. De kinderen kunnen daarom terecht in residencias (een soort opvanghuizen) waar wij workshops organiseren, sportdagen, (creatieve) activiteiten, Engels lesjes etc. Ik zal hier werken als intern (stagiaire) en vrijwilliger. Als stagiaire ben ik verantwoordelijk voor communicatie en fundraising (op kantoor), en het lijkt me heel erg interessant om te zien hoe dit allemaal werkt!

De eerste dagen hier waren redelijk druk en vol met indrukken! Ik heb alle andere interns en vrijwilligers van VE Global ontmoet, moest gelijk op huizenjacht, een Chileense sim regelen en wennen aan alles. Het gaat hier verder heel goed en het is gezellig met de mensen van de organisatie! :) Deze week zijn we begonnen met de oriëntiatie en daar zal ik later meer over schrijven!

Saludos y con mucho amor! (groetjes en heel veel liefs!)

- EsméeHola y bienvenido à mi blog! (hi and welcome to my blog!)

This blog will keep track of all my adventures and experiences here! I will try to write as much as possible, and to upload something (with photos) every two/three weeks. :)

I will start with a brief explanation of what I'm going to do here, for whom I work, where I live, etc.

At the moment I'm staying in Santiago, the capital of Chile and I'm here for an internship, this is part of my third year of my bachelor. In the first semester there is free space and you can fill that in with an exchange semester, an internship (aborad) or a minor. That's one of the reasons why I have chosen for an internship in Latin America (my field of specialization in my study). I would also like to improve my Spanish, discover a new continent and get out of my comfort zone by making such a far away journey and to live abroad for a long period of time! At the moment I am staying in a hostel, but hopefully I will find an apartment soon!

My internship takes place at VE Global, a non-governmental organization in Chile. The organization works with children who have experienced violence, neglect or don't have a safe family situation / home. The children can therefore go to residencias (residences) where we organize workshops, sports days, (creative) activities, English classes etc. I will work here as intern and volunteer. As a trainee, I am responsible for communication and fundraising (in the office), and I am very interested to learn about how it all works!

The first days here have been quite busy and full with impressions! I met all other VE Global interns and volunteers, was arranging an appartment, trying to get a Chilean simcard and get used to everything. So far, I am doing very well it is gezellig with all  the people of the organization! :) This week we started the orientation and I will write more about that soon!

Saludos y con mucho amor! (greetings and lots of love!)

- Esmée

  • «
  • »